Van leren naar doen met JOOOP!
Van leren naar doen met JOOOP!

Van (speciaal)onderwijs naar een (begeleide)baan

Een brug slaan tussen het (speciaal)onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat is wat JOOOP goed kan. De zogenaamde 3e leerweg(het praktisch leren) zetten we in als schakel naar een uiteindelijk diploma én een fijne werkplek. We kijken naar competenties en reeds behaalde vaardigheden en zoeken aan de hand hiervan een passende plek waar gestart kan worden met een BBL constructie. We ondersteunen hierin zowel de werknemer/student alsmede de werkgever.

Onderwijs en de arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Des te meer reden voor JOOOP om bij het onderwijs te beginnen. We treden graag op als kennispartner en bemiddelaar binnen de arbeidsmogelijkheden van leerlingen uit het speciaal onderwijs en het praktijk onderwijs. De overgang van een schoolomgeving naar een baan is voor sommige mensen groot. Té groot.

Onze jobcoaches begeleiden waar nodig om zo de drempel te verlagen en de kans op succes te vergroten. Door het inzetten van leermeesters binnen de organisaties van onze werkgevers begeleiden we de werknemer op een persoonlijke manier naar meer groei, structuur, ritme en zelfvertrouwen. Een duurzame baan komt daarmee snel dichterbij en, daar doen we het voor! Werkzaam in het onderwijs en benieuwd naar onze werkwijze? We gaan graag de samenwerking aan!

 

Om je een beeld te geven hoe dat er in de praktijk uitziet hebben we hieronder enkele korte cases omschreven waarbij het onderwijs succesvol de dienstverlening van JOOOP heeft mogen ervaren!
In Súdwest-Fryslân zijn de voortgezet speciaal onderwijs scholen VSO Sinne, VSO Piet Bakker en VSO Sneek samen een project gestart met JOOOP om de stap van school naar werk van maatwerk te kunnen voorzien. Leerlingen met een uitstroomprofiel ‘arbeid’ kunnen samen met de stagecoach van school en de jobcoach van JOOOP aan de slag om in het netwerk een passende plek voor bestendige uitstroom te vinden. In eerste instantie wordt altijd gestreefd om de jonge studenten binnen de school periode naar een passende plek in de maatschappij uit te laten stromen. Mocht dat onverhoopt meer tijd kosten dan neemt JOOOP via een ‘warme overdracht’ het traject in regie en begeleidt de student in de volgende fase naar werk.