Ondernemers, samen met JOOOP op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
Ondernemers, samen met JOOOP op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

De juiste werknemer in een krappe arbeidsmarkt

Het vinden van de juiste werknemer is in deze krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Vanuit JOOOP weten we dat er vaak mogelijkheden zijn om toch tot een goede match te komen, óók met mensen vanuit een kwetsbare positie. We kijken samen naar het functieprofiel en begeleiden ondernemers in het aanname -en inwerk traject met deze specifieke doelgroep. We creëren zo een meer inclusieve arbeidsmarkt, we zetten meer mensen in hun kwaliteit en we verlagen automatisch de werkdruk en het verzuim binnen je organisatie.

JOOOP zet haar netwerk graag effectief in en biedt op deze wijze voor kwetsbare werknemers op maat gemaakte trajecten. Dit kan een leer, werken & leren of werk traject zijn, met of zonder begeleiding van de jobcoaches van JOOOP.

We creëren daarmee een zogenaamd ‘Werk-fit’ traject waarbij (lokale) ondernemers geholpen worden met mankracht en werknemers kunnen doorgroeien naar een duurzame en passende baan. Een win-win situatie voor iedereen dus!

Om je een beeld te geven hoe dat er in de praktijk uitziet hebben we hieronder enkele korte cases omschreven waarbij ondernemers succesvol de dienstverlening van JOOOP hebben mogen ervaren.