SO Fryslân

Voor de stichting SO Fryslân is JOOOP gecontracteerd om de in-, door- en uitstroom te organiseren van participatiebanen. Op 7 verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in heel Friesland is JOOOP met life -en jobcoaches actief om begeleiding te bieden. Leerlingen die vanuit hun opleiding beginnen aan een eerste baan én een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben kunnen op deze wijze veilig kennis maken met het ‘werkende’ leven. Het traject duurt 3 jaar, hierna kunnen deelnemers doorstromen naar reguliere banen, al of niet met behoud van jobcoaching, JOOOP coördineert de in- en uitstroom en spreekt haar , Friesland brede, netwerk aan om aan vraag en aanbod te kunnen blijven voorzien. Een prachtig initiatief om zo kwetsbare jongeren te begeleiden naar een stuk zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wil je meer weten over SO Fryslan?

Klik dan hier