Niels Hoekstra

Aanspreekpunt voor MKB, onderwijs & overheid

Een aantal jaar geleden ben ik VONK! gestart, een werkplaats voor jonge mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij VONK! zijn de werkprocessen zo ingericht dat er op vele niveaus arbeid geleverd kan worden, de participatieladder. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi eindproduct, namelijk circulaire kaarsen in alle soorten en maten.

JOOOP is voor mij het antwoord op de vele thema’s die momenteel aan de orde zijn in onze inclusieve samenleving. Vanuit VONK! kunnen we met JOOOP de doorgaande lijn richting duurzame arbeid voortzetten (switchen in de keten), door de begeleiding of ondersteuning te bieden binnen de bedrijven die aan JOOOP verbonden zijn.

De mogelijkheden van JOOOP zijn prachtig aangezien het aanbod van referentie-certificering, branche-certificering en diplomering op MBO niveau maatwerk biedt aan elk individu. Door samen te werken met partners in de keten creëren we volume en kunnen we dus expertise inzetten. JOOOP zorgt voor duurzame plaatsing en begeleiding op de arbeidsmarkt. Onze kracht zit in het maken van de verbinding tussen het onderwijs, de overheid en de ondernemers. We spreken alle ‘talen’.

Mijn drive is met name het blijven zien van de persoon, uitgaan van ontwikkeling en zorgen dat er perspectief is. Voor iedereen die wil is er een passende plek.

Mijn rol bij JOOOP houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de link met het onderwijs, het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, opleiden/begeleiden van jobcoaches, ontwikkelen van lesprogramma’s in de praktijk of de derde leerweg en samen met mijn collega Janet zal ik veel zichtbaar zijn in de regio namens JOOOP.