Janet van der Horst- Jansen

Aanspreekpunt voor MKB, onderwijs & overheid

Het allermooiste van mijn vak vind ik het maken van de juiste match! Er is niets mooier dan dat.

Vooral die matches die je op papier niet zou maken. Persoonlijk contact is daarbij van groot belang. Je kunt nog zo’n mooi cv hebben maar als je als persoon niet past binnen een organisatie wordt het nooit een goede match.

 JOOOP is voor mij het logische gevolg van mijn passie en ervaring! Mensen uit kwetsbare doelgroepen helpen bij het vinden van een baan en ze daarin begeleiden vanuit mijn oprechte overtuiging dat iedereen een kans verdient. Kijken naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.

Al vanaf het begin van mijn carrière heb ik me hier hard voor gemaakt. Samen met o.a. de gemeente Súdwest-Fryslân heb ik diverse projecten opgezet waaronder ‘Werken in de watersport’ en i.s.m. Cnossen Infra twee zeer succesvolle projecten ‘Walkant op Oarder’.

Door met JOOOP een brug te slaan in de samenwerking tussen bedrijven, gemeentes en onderwijs bedient JOOOP zowel de krapte op de arbeidsmarkt als de duurzame plaatsing van mensen in een kwetsbare positie.

Binnen JOOOP ben ik samen met mijn collega Niels verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven en de gemeenten. Vanuit mijn expertise en kennis van de arbeidsmarkt kan ik snel schakelen en inspelen op de behoeften die er vanuit het bedrijfsleven zijn en dit vertalen naar gemeenten en onderwijs. Daarnaast zal ik de instroom, doorstroom en uitstroom van de deelnemers begeleiden.