Dick Visser

Jobcoach

Als jobcoach bij JOOOP houd ik mij bezig met het begeleiden van mensen die, om welke reden dan ook, niet volop mee kunnen doen in de arbeidsmarkt. Door een open en eerlijke begeleiding en in te zetten op zelfredzaamheid hoop ik binnen JOOOP mijn steentje bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Het helpen van mensen loopt als een rode draad door mijn werkzame -en privé leven. Ik werk al meerdere jaren als jobcoach en heb mij in het verleden onder meer bezig gehouden met activiteiten op het gebied van arbeidsbemiddeling, jeugdwerkloosheid en loopbaanbegeleiding. Als gezin voor jeugdhulp heb ik ook het belang mogen ervaren om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Ik haal een enorme voldoening uit het helpen van anderen.
Het is dan ook mijn overtuiging dat we mensen echt mee moeten laten doen en dat we daar een collectieve inspanningsverplichting in hebben. Daar maak ik mij iedere dag sterk voor!