Anja Popma

Jobcoach

Je ziet mij met name in het MBO en het Praktijk Onderwijs, bij jongeren waarbij wat extra ondersteuning richting arbeid of stage wenselijk is. Met mijn RMC, (speciaal) onderwijs en MBO achtergrond ben ik tamelijk thuis in het onderwijs en de omliggende schil van partners zoals gemeente en UWV.
Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een passende plek zou moeten zijn in onze samenleving, maar we hebben soms wel ondersteuning nodig om deze plek te vinden en te behouden. Ik hoop hier dan ook wezenlijke bijdrage in te kunnen leveren.